Kanne 22.7.2011 - ZZ ym. v. komissio

(Asia F-72/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ym (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Niiden päätösten kumoaminen, joilla määritettiin vuosien 2010 ja 2011 ylennyskierroksien palkkaluokkiin AD 13 ja AD 14 ylentämisessä sovellettavat ylennysrajat, vuoden 2010 ylennyskierroksella palkkaluokkiin AD 13 ja AD 14 ylennettyjen virkamiesten luettelon kumoaminen ja komission sellaisen implisiittisen päätöksen kumoaminen, jolla on kieltäydytty ylentämästä useampia virkamiehiä luokkiin AD 12 tai AD 13.

Vaatimukset

päätökset, joilla määritettiin vuosien 2010 ja 2011 ylennyskierroksien palkkaluokkiin AD 13 ja AD 14 ylentämisessä sovellettavat ylennysrajat, on kumottava; nämä päätökset julkaistiin hallinnollisissa tiedotteissa n:o 3-2010, n:o 65-2010 ja n:o 76-2010;

vuoden 2010 ylennyskierroksella palkkaluokkiin AD 13 ja AD 14 ylennettyjen virkamiesten luettelo, joka julkaistiin hallinnollisessa tiedotteessa n:o 65-2010, on kumottava, koska tämä luettelo perustuu lainvastaisiin ylennysrajoihin, ja komission implisiittinen päätös, jolla on kieltäydytty ylentämästä useampia virkamiehiä luokkiin AD 12 tai AD 13, on kumottava;

kantajien tekemän valituksen hylkäävät päätökset on kumottava tarpeellisilta osin;

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________