Prasība, kas celta 2010. gada 30. decembrī - Mora Carrasco u.c./Parlaments

(lieta F-128/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Aurora Mora Carrasco (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumus nepaaugstināt prasītājus amatā 2009. gada amatā paaugstināšanas procedūras ietvaros

Prasītāju prasījumi:

atcelt Eiropas Parlamenta lēmumus nepaaugstināt viņus amatā 2009. gada amatā paaugstināšanas procedūras ietvaros ;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________