2012. február 3-án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-13/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz és A. Blot ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes szerződéses alkalmazotti szerződésének meghosszabbítását mellőző bizottsági határozat megsemmisítése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa a jelen keresetet elfogadhatónak;

semmisítse meg Személyi Erőforrások és Biztonság Főigazgatóság HR. B. igazgatósága „felvétel és a szolgálati jogviszony megszűnése” egysége vezetőjének a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóság minőségében hozott, a felperes szerződésének meghosszabbítását mellőző határozatát;

amennyiben szükséges, semmisítse meg a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóság által hozott, a felperes által benyújtott panasz elutasításáról szóló határozatot;

helyezze vissza a felperest a DIGIT Főigazgatóságon belül elfoglalt álláshelyére, a szerződésének a személyzeti szabályzatból eredő követelményekkel összhangban történő meghosszabbítása keretében;

másodlagosan, és arra az esetre, ha nem adna helyt a fentiekben megfogalmazott, visszahelyezés iránti kérelemnek, kötelezze az alperest a felperest ért kár megfizetésére, amelyet a felperes ideiglenesen és méltányossági alapon azon különbözetként értékel, amely egyrészt azon díjazás között áll fenn, amelyet a Bizottságnál ideiglenes alkalmazottként akkor kapott volna, ha a szerződését meghosszabbították volna, másrészt pedig a felperes által jelenleg kapott munkanélküli ellátások között, mindezt (az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 8. cikkében előírt meghosszabbítási időtartamnak megfelelő) kétéves időtartamra, az érintett időszakra irányadó, jogszabályi mértékű késedelmi kamatokkal növelve;

mindenesetre a nem vagyoni kár megtérítéseként kötelezze az alperest ideiglenesen és méltányossági alapon 5000 euróban megállapított összeg megfizetésére, az ítélet meghozatalának időpontjáig a jogszabályi mértékű késedelmi kamatokkal növelve;

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.