Rikors ippreżentat fit-3 ta' Mejju 2011 - Sigma Alimentos Exterior vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-239/11)

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Partijiet

Rikorrenti: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madrid, Spanja) (rappreżentant: M. Ferre Navarrete, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla l-Artikolu 1(1) tad-deċiżjoni kkontestata, sa fejn jiddikkjara li l-Artikolu 12(5) tat-test ikkodifikat dwar il-liġi dwar it-taxxa fuq il-kumpanniji (TRLIS) jinkludi elementi ta' għajnuna mill-Istat;

sussidjarjament, tannulla l-Artikolu 1(1) tad-deċiżjoni kkontestata, sa fejn jiddikjara li l-Artikolu 12(5) tat-TRLIS jinkludi elementi ta' għajnuna mill-Istat meta japplika għal akkwisti ta' holding li jimplikaw teħid ta' kontroll;

sussidjarjament, tannulla l-Artikolu 4 tad-deċiżjoni kkontestata, sa fejn japplika l-ordni ta' rkupru għal tranżazzjonijiet imwettqa qabel il-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tad-deċiżjoni finali msemmija f'dan ir-rikors;

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Ir-rikorrenti f'din il-kawża akkwistat holding f'kumpanniji stabbiliti fl-Istati Uniti u fil-Perù matul il-perijodu bejn l-2008 u l-2010, billi applikat l-amortizzazzjoni tal-avvjament finanzjarju li jirriżulta mill-akkwist ta' holding ta' maġġoranza f'dawn il-kumpanniji, skont l-Artikolu 12(5) TRLIS.

Fit-12 ta' Jannar 2011, il-Kummissjoni adottat id-deċiżjoni kkontestata C(2010) 9566 finali, dwar l-amortizzazzjoni tat-taxxa ta' avvjament finanzjarju għall-akkwist ta' holding barrani Nru 45/07 (ex NN 51/2007, ex CP 9/2007). B'konsegwenza ta' din id-deċiżjoni, l-amministrazzjoni fiskali Spanjola bdiet proċeduri ta' verifika sabiex tikkoreġi l-amortizzazzjoni li kienet saret mir-rikorrenti.

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka żewġ motivi.

1.    L-ewwel motiv huwa bbażat fuq il-fatt li ma ġewx sodisfatti l-kundizzjonijiet neċessarji sabiex il-miżura tiġi kkunsidrata bħala għajnuna mill-Istat:

- Ir-rikorrenti ssostni f'dan ir-rigward li r-raġuni prinċipali għalfejn is-sistema fiskali inkwistjoni f'dan il-każ ma tistax tiġi kkunsidrata bħala għajnuna mill-Istat hija n-nuqqas ta' natura selettiva tal-miżura inkwistjoni. Fil-fatt, il-Kummissjoni twettaq żball meta tikkunsidra li hemm selettività ta' fatt abbażi ta' sistema li tiffavorixxi l-akkwisti nazzjonali u l-ħtieġa ta' holding tal-inqas ta' 5 %. Skont ir-rikorrenti, il-Kummissjoni tasal għal din il-konklużjoni għaliex ma tieħux inkunsiderazzjoni analiżi tat-tipoloġija u tal-istrutturi ta' attività fejn joperaw l-impriżi li applikaw din is-sistema.

2.    It-tieni motiv huwa bbażat fuq nuqqas ta' motivazzjoni tad-deċiżjoni

- Ir-rikorrenti tqis li l-motivazzjoni li tispjega għalfejn il-Kummissjoni tqis li ma jeżistux ostakoli legali espliċiti għall-akkwist ta' kumpanniji fl-Istati Uniti u fil-Perù hija f'kull rigward insuffiċjenti.

____________