Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. prosinca 2020. uputio Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) – RTL Television GmbH/Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

(predmet C-716/20)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Supremo Tribunal de Justiça

Stranke glavnog postupka

Podnositelj kasacijske žalbe: RTL Television GmbH

Druge stranke u kasacijskom postupku: Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

Prethodna pitanja

1.    Treba li pojam „kabelsko reemitiranje”, predviđen člankom 1. stavkom 3. Direktive Vijeća 93/83/EEZ1 od 27. rujna 1993., tumačiti na način da, osim istodobnog emitiranja jedne organizacije za radiodifuziju programa druge organizacije za radiodifuziju programa, obuhvaća istodobno i cjelovito kabelsko reemitiranje javnosti prvog prijenosa televizijskih ili radijskih programa namijenjenih prijemu za javnost (neovisno o tome je li onaj tko provodi to reemitiranje za javnost organizacija za radiodifuziju ili nije)?

2.    Je li istodobno reemitiranje programa nekog televizijskog kanala, koji se emitiraju putem satelita, na različitim televizorima postavljenim u hotelskim sobama s pomoću koaksijalnog kabla, reemitiranje tih programa obuhvaćeno pojmom predviđenim člankom 1. stavkom 3. Direktive Vijeća 93/83/EEZ od 27. rujna 1993.?

____________

1 Direktiva Vijeća 93/83/EEZ od 27. rujna 1993. o koordinaciji određenih pravila s obzirom na autorsko pravo i srodna prava koja se odnose na satelitsko emitiranje i kabelsko reemitiranje (SL 1993., L 248, str. 15.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 77.)