Beroep ingesteld op 16 september 2011 - ZZ / Commissie

(Zaak F-88/11)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: R. Rata, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het selectiecomité om verzoeker niet op te nemen op de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/148/09-RO - Administrateurs-Recht (AD 5)

Conclusies van de verzoekende partij

het na heroverweging genomen besluit van het selectiecomité van 9 november 2010 tot handhaving van zijn besluit van 14 juli 2010 om verzoeker niet op te nemen op de reservelijst van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/148/09-RO nietig verklaren;

het besluit van de Europese Commissie van 16 juni 2011 tot afwijzing van verzoekers administratieve klacht van 7 februari 2011 nietig verklaren;

de reservelijst van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/148/09-RO - Administrateurs-Recht aldus wijzigen dat verzoekers naam daarop voorkomt dan wel, in het alternatieve geval, de publicatie van een nieuwe reservelijst gelasten waarop verzoekers naam is vermeld;

een vergoeding gelasten voor de immateriële schade die verzoeker heeft geleden, welke voorlopig en ex aequo et bono op 7000 EUR wordt geraamd;

de Commissie verwijzen in de kosten.

____________