MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA

MICHALA BOBEKA

od 10. rujna 2019. (1)

Predmet C450/18

WA

protiv

Instituto Nacional de la Seguridad Social

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de lo Social n.º 3 de Gerona (Socijalni sud br. 3 u Geroni, Španjolska))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Radnice i radnici – Jednako postupanje u pitanjima socijalne sigurnosti – Direktiva 79/7/EEZ – Invalidska mirovina – Dodatak na mirovinu koji se priznaje majkama dvoje ili više djece koje primaju doprinosnu mirovinu iz socijalnog osiguranja – Članak 157. stavak 4. UFEU‑a – Pozitivno djelovanje – Mjere namijenjene nadoknađivanju nepovoljnog profesionalnog položaja radnica”


1      Izvorni jezik: engleski