Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Okresný súd Bratislava I (Slovaška) 29. decembra 2020 – kazenski postopek zoper AM

(Zadeva C-710/20)

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Okresný súd Bratislava I

Stranki v postopku v glavni stvari

Krajská prokuratúra v Bratislave, AM

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je določba nacionalne zakonodaje, s katero se neposredno in brez odločitve nacionalnega sodišča neposredno razveljavi odločitev nacionalnega sodišča o ustavitvi kazenskega postopka, ki ima v skladu z nacionalno zakonodajo naravo pravnomočne sodbe, katere posledica je oprostitev in na podlagi katere je bil kazenski postopek zaradi amnestije, izdane v skladu z nacionalno zakonodajo, dokončno ustavljen, v skladu s pravico do nepristranskega sojenja, zagotovljeno v členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, in s prepovedjo ponovnega kazenskega pregona ali kaznovanja v kazenskem postopku za isto kaznivo dejanje z zagroženo kaznijo, zagotovljeno v členu 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in členu 82 Pogodbe o delovanju Evropske unije? Če je odgovor na to vprašanje nikalen: ali nacionalno sodišče zavezuje takšna določba nacionalne zakonodaje?

Ali je določba nacionalne zakonodaje, ki ustavno sodišče glede revizije, sprejete v skladu s členom 86(i) ustave Slovaške republike, sklepa Národná rada Slovenskej republiky (parlament Slovaške republike) o razveljavitvi amnestije ali posamične pomilostitve omejuje samo na oceno njene skladnosti z ustavo Slovaške republike, ne da bi se upoštevali zavezujoči pravni akti, ki jih je sprejela Evropska unija, zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, Pogodba o delovanju Evropske unije in Pogodba o Evropski uniji, v skladu z načelom lojalnosti v smislu člena 4(3) Pogodbe o Evropski uniji ter členov 82 in 267 Pogodbe o delovanju Evropske unije s pravico do nepristranskega sojenja, zagotovljeno v členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, in s prepovedjo ponovnega kazenskega pregona ali kaznovanja v kazenskem postopku za isto kaznivo dejanje, zagotovljeno v členu 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah? Če je odgovor na to vprašanje nikalen: ali nacionalno sodišče zavezuje takšna sodba nacionalnega ustavnega sodišča?

____________