2021 m. gegužės 17 d. Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. kovo 5 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimtos nutarties byloje T-885/19 Aquind Ltd ir kt. / Komisija

(Byla C-310/21 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS, atstovaujamos solisitorių S. Goldberg, E. White ir C. Davis

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Vokietijos Federacinė Respublika, Ispanijos Karalystė, Prancūzijos Respublika

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą nutartį,

nuspręsti, kad pirmojoje instancijoje pareikštas ieškinys yra visiškai pagrįstas, ir panaikinti Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/3891 , kiek jis susijęs su apeliantėmis, ir

įpareigoti Komisiją padengti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliaciniame procese ir procese Bendrajame Teisme

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantės teigia, kad Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/389 laikytinas galutiniu aktu tą dieną, kai jis priimtas, o ne tą dieną, kai įsigaliojo; Parlamentas ir Taryba neprieštaravo šiam argumentui. Todėl šį reglamentą buvo galima ginčyti netgi prieš tai, kai jis paskelbtas. Taigi apeliantės teigia, kad Bendrasis Teismas klaidingai taikė Teisingumo teismo jurisprudenciją dėl aktų, dėl kurių negalima pareikšti ieškinio.

____________

1 2019 m. spalio 31 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/389 kuriuo, sudarant Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 (OL L 74, 2020, p. 1).