Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Președintele Camerei a treia) din 12 iulie 2011 - Hidalgo/Parlamentul European

(Cauza F-70/10)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 288, 23.10.10, p. 75.