Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 15. března 2007 - Simon v. Soudní dvůr a Komise

(Věc F-100/06)1

Jednací jazyk: maďarština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 294, 2.12.2006, s. 65.