Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 30. december 2020 – Comune di Lerici mod Provincia di La Spezia

(Sag C-719/20)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Consiglio di Stato

Parter i hovedsagen

Appellant: Comune di Lerici

Indstævnte: Provincia di La Spezia, IREN S.p.a. og ACAM Ambiente S.p.a.

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 12 i direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 til hinder for en national lovgivning, som pålægger sammenlægningen af selskaber, der leverer lokale offentlige tjenesteydelser af økonomisk interesse, og som indebærer, at den økonomiske aktør, som efterfølger den oprindelige koncessionshaver i kraft af gennemsigtige selskabstransaktioner, herunder fusioner eller erhvervelser, fortsætter driften af tjenesteydelserne indtil de fastsatte udløbsdatoer, såfremt

(a)    den oprindelige koncessionshaver er et selskab, som er blevet tildelt kontrakten in house på grundlag af en tilsvarende kontrol i fællesskab

(b)    den efterfølgende økonomiske aktør er blevet udvalgt efter en offentlig udbudsprocedure

(c)    kravene om den tilsvarende kontrol i fællesskab ikke længere er opfyldt efter sammenlægningen af selskaber med hensyn til en af de lokale enheder, som oprindeligt har tildelt den omhandlede tjenesteydelse?

____________