Az Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Románia) által 2020. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SC Cridar Cons SRL kontra Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

(C-582/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Az alapeljárás felei

Felperes: SC Cridar Cons SRL

Alperes: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvet1 és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi az adóhatóság számára, hogy az előzetesen felszámított héa levonásához való jog elismerését megtagadó adómegállapítási határozat meghozatalát követően felfüggessze a közigazgatási jogorvoslati kérelem elbírálását azon büntetőeljárás befejezéséig, amely további objektív információkkal szolgálhat az adóalany adócsalásban való részvétele vonatkozásában?

Eltérő-e az Európai Unió Bíróságának az előző kérdésre adandó válasza, ha az adóalany javára a közigazgatási jogorvoslati kérelem elbírálása felfüggesztésének időtartama alatt a héalevonási jog megtagadása joghatásainak felfüggesztésére alkalmas ideiglenes intézkedések fogadhatók el?

____________

1 HL 2006. L 347., l. o.