A Közszolgálati Törvényszék 2011. március 11-i végzése – Kaskarelis kontra Bizottság

(F-24/10. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 HL C 161., 2010.6.19., 58. o.