Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. marca 2020 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Sąd Okręgowy w Łodzi in Sąd Okręgowy w Warszawie - Poljska) – Miasto Łowicz/Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki (C-558/18) in Prokurator Generalny, ki ga zastopa Prokuratura Krajowa, prej Prokuratura Okręgowa w Płocku/VX, WW, XV (C-563/18)

(Združeni zadevi C-558/18 in C-563/18)1

(Predhodno odločanje – Člen 19(1), drugi pododstavek, PEU – Pravna država – Učinkovito sodno varstvo na področjih, ki jih ureja pravo Unije – Načelo neodvisnosti sodnikov – Disciplinska ureditev, ki se uporablja za nacionalne sodnike – Pristojnost Sodišča – Člen 267 PDEU – Dopustnost – Razlaga, ki je potrebna, da lahko predložitveno sodišče izda sodbo – Pojem)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveni sodišči

Sąd Okręgowy w Łodzi, Sąd Okręgowy w Warszawie

Stranke v postopku v glavni stvari

(Zadeva C-558/18)

Tožeča stranka: Miasto Łowicz

Tožena stranka: Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

Ob udeležbi: Prokurator Generalny, ki ga zastopa Prokuratura Krajowa, prej Prokuratura Regionalna w Łodzi, Rzecznik Praw Obywatelskich

(Zadeva C-563/18)

Tožeča stranka: Prokurator Generalny, ki ga zastopa Prokuratura Krajowa, prej Prokuratura Okręgowa w Płocku

Tožene stranke: VX, WW, XV

Izrek

Predloga za sprejetje predhodne odločba, ki sta ju vložili Sąd Okręgowy w Łodzi (regionalno sodišče v Lodžu, Poljska) in Sąd Okręgowy w Warszawie (regionalno sodišče v Varšavi, Poljska) z odločbama z dne 31. avgusta 2018 oziroma z dne 4. septembra 2018, nista dopustna.

____________

1 UL C 44, 4.2.2019.