Laboratorios Ern, S.A. 7. detsembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 5. oktoobri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-51/19: Laboratorios Ern versus EUIPO – SBS Bilimsel Bio Çözümler (apiheal)

(kohtuasi C-667/20 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Laboratorios Ern, S.A. (esindajad: advokaadid T. González Martínez ja R. Guerras Mazón)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet ja SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 18. märtsi 2021. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta Laboratorios Erni kohtukulud tema enda kanda.

____________