Kanne 8.6.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-60/12)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja E. Guerrieri Piaceri)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jossa kantajalle jätettiin myöntämättä kuusi ylennyspistettä vuoden 2011 ylennyskierroksella, arviointikertomuksen tarkistaminen ja pisteiden, jotka ovat tarpeen palkkaluokkaan AST 2 ylentämiseksi, myöntäminen

Vaatimukset

Kantajasta ajanjaksolle 1.1.2010–31.12.2010 laadittu arviointikertomus ja päätös, jossa kantajalle myönnettiin kaksi ylennyspistettä samalta ajanjaksolta, on kumottava

kyseisen kumoamisen seurauksena vastaaja on velvoitettava tutkimaan uudelleen kantajasta laadittu arviointikertomus ja myöntämään kantajalle pisteet, jotka ovat tarpeen, jotta hänet voidaan ylentää palkkaluokkaan AST 2 taannehtivasti 1.1.2011 lukien

vastaaja on velvoitettava maksamaan kohtuullisena pidetty 20 000 euroa (mukaan luettuina oikeudenkäyntikulut).