A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. február 12-i ítélete – Bodson és társai kontra EBB

(F-73/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Az EBB személyi állománya – A munkajogviszony szerződéses jellege – Az EBB jutalmazási és az illetményt érintő előmeneteli rendszerének reformja)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Jean-Pierre Bodson és társai (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank (képviselők: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams és G. Nuvoli meghatalmazottak, valamint P. E. Partsch ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt az illetményelszámolásokban szereplő azon határozatok megsemmisítése iránti kérelem, amelyek értelmében a teljes személyi állományra alkalmazni kell az Európai Beruházási Banknak a bérfejlesztés 2,8%-ra korlátozásáról szóló általános hatályú határozatát, valamint az 1%-os jövedelemveszteséget eredményező érdemtáblázatról szóló határozat megsemmisítése, másrészt az alperesnek az illetménykülönbözet és kártérítés megfizetésére való kötelezése iránti kérelem Az ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.J.-P. Bodson és a hét további felperes, akiknek neveit a melléklet tartalmazza, maga viseli saját költségeit, továbbá kötelesek viselni az Európai Beruházási Bank részéről felmerült költségeket is.