Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 14. aprilli 2011. aasta otsus - Irmantas Šimonis versus komisjon

(kohtuasi F-113/07)

(Avalik teenistus - Ametnikud Institutsioonidevaheline üleviimine - Jurist-lingvist - Põhjenduste asendamine - Minimaalse tööstaaži nõue)

Kohtumenetluse keel: leedu

Pooled

Hageja: Irmantas Šimonis (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja(d): advokaat V. Vilkas)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Steiblytė ja K. Herrmann)

Menetlusse astuja hageja nõuete toetuseks: Leedu Vabariik (esindajad: D. Kriaučiūnas ja E. Matulionytė)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega ta vaba ametikoha teadaande nr KOM/2007/142 esemeks olnud ametikoha täitmiseks toimuva valikumenetluse raames võttis tagasi taotluse hageja üleviimiseks komisjoni ning kõrvaldas hageja valikumenetlusest.

Resolutsioon

Tühistada otsus, millega Euroopa Komisjon vaba ametikoha teadaande nr KOM/2007/142 esemeks olnud ametikoha täitmiseks toimuva valikumenetluse raames keeldus Euroopa Liidu Kohtult taotlemast hageja üleviimist.

Jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja hageja kohtukulud.

Jätta Leedu Vabariigi kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 79, 29.3.2008, lk 36.