Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 26. února 2016 – McArdle v. Komise

(Věc F-25/13)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 156, 1. 6. 2013, s. 55