Žaloba podaná dne 10. února 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-16/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Společného systému zdravotního pojištění v rozsahu, v němž potvrzuje znění návrhu rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o uznání profesního původu nemoci, na niž manželka žalobce, bývalá úřednice, zemřela.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Společného systému zdravotního pojištění ze dne 23. března 2012 v rozsahu, v němž potvrzuje znění návrhu rozhodnutí ze dne 23. června 1995,v případě potřeby zrušit rozhodnutí orgánu Evropské komise oprávněného ke jmenování ze dne 29. října 2012, kterým se zamítá stížnost podaná žalobcem dne 6. července 2012 na základě čl. 90 odst. 2 služebního řádu,uložit Komisi náhradu nákladů řízení.