Prasība, kas celta 2011. gada 15. decembrī – ZZ un ZZ/Komisija

(lieta F-134/11)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ un ZZ (pārstāvji – S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu noraidīt prasītāju pieteikumu par palīdzību atbilstoši Civildienesta noteikumu 24. pantam pēc tam, kad tika atsaukts pārskaitīšanas priekšlikums, kam piekrita prasītāji, un bija beidzies saprātīgs termiņš iespējas pārskaitīt viņu pensijas tiesības izmantošanai

Prasītāju prasījumi:

atcelt 2011. gada 9. marta lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītāju pieteikums par palīdzību, ko viņi iesnieguši nolūkā saņemt visu atbilstošo informāciju, lai, vajadzības gadījumā, nolemtu pārskaitīt savas pensijas tiesības;

piespriest Komisijai samaksāt EUR 500 par katru mēnesi, kurā ir nokavēts pienācīgi nodot piedāvājumu pārskaitīt prasītāju pensijas tiesības, no dienas, kad PMO nolēma atsaukt piedāvājumu, kam piekrita prasītāji un pensiju kases, proti, no 25. janvāra attiecībā uz pirmo prasītāju un no 5. februāra attiecībā uz otro prasītāju, vai vismaz no viņu pieteikuma par palīdzību noraidīšanas 2011. gada 9. martā;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.