Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 26 juni 2013 – Achab mot EESK

(Mål F-21/12)1

(Personalmål – Tjänstemän – Lön – Utlandstillägg – Villkor i artikel 4.1 a och b i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna – Återbetalning av felaktigt utbetalt belopp)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Mohammed Achab (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten N. Lhoëst)

Svarande: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) (ombud: M. Arsène och G. Boudot)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte tillerkänna sökanden rätt till utlandstillägg och retroaktivt återkräva detta tillägg.

Domslut

Det beslut som meddelades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén den 9 juni 2011 ogiltigförklaras i den del det fastställer att utlandstillägg som betalats ut till Mohammed Achab från och med den 1 juli 2010 ska återbetalas.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta hälften av Mohammed Achabs rättegångskostnader.

Mohammed Achab ska bära hälften av sina rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 133, 05.05.12, s. 30.