Žaloba podaná dne 15. dubna 2011 - ZZ v. Komise

(Věc F-47/11)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: W. Bode, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o vyloučení žalobkyně z otevřeného výběrového řízení EPSO AST/100/09 a žádost o přístup k informacím o průběhu výběrového řízení

Návrhová žádání

Žalobkyně požaduje,

uložit žalované povinnost, aby žalobkyni poskytla podrobné informace o dosavadním průběhu výběrového řízení a jednotlivých zkouškách, včetně procesu hodnocení zkoušek, a to především - nikoli však výlučně - prostřednictvím:

•    nahlédnutí do všech dokumentů, které má žalovaná k dispozici ohledně účasti žalobkyně ve výběrovém řízení, včetně dokumentů, které se týkají hodnocení zkoušek žalobkyně;

•    poskytnutí podrobných informací o tom, jakým způsobem se v praktickém testu a) dospělo u žalobkyně k celkovému počtu 12 bodů;

•    poskytnutí informací o průběhu výběrového řízení obecně, včetně sdělení počtu uchazečů, kteří se účastnili ústní a praktické zkoušky; o počtu uchazečů, kteří uspěli v ústní zkoušce; o počtu uchazečů, kteří obstáli v praktickém testu a); o kritériích stanovených výběrovou komisí pro účely hodnocení např. hodnotící schémata, faktory, podle kterých musí být určitá část bodů rozdělena na jednotlivé části zkoušek nebo na určitá hodnotící kritéria; o počtu bodů dosažených ostatními uchazeči v praktických testech a) a b), jakož i informace o tom, jak se k těmto bodům dospělo;

zrušit rozhodnutí žalované ze dne 28. 9. 2010, jakož i potvrzující rozhodnutí ze dne 5. 4. 2011 s tím účinkem, že se žalobkyně může dále účastnit výběrového řízení, a jako první krok opravit praktický test b) žalobkyně;

uložit žalované povinnost nahradit žalobkyni mimosoudní výlohy, které jí vznikly podáním tří správních stížností a této žaloby.

____________