2011 m. rugsėjo 28 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš EIB

(Byla F-95/11)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: ZZ, atstovaujama advokato N. Thieltgen

Atsakovas: Europos investicijų bankas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Implicitinio EIB sprendimo pakeisti ieškovės darbo sąlygas ir pobūdį panaikinimas ir prašymas atlyginti nuostolius.

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti implicitinį EIB sprendimą pakeisti ieškovės darbo sąlygas ir pobūdį.

Nurodyti EIB perkelti ieškovę į pareigas, atitinkančias jos lygį ir kategoriją.

Konstatuoti EIB priskirtinas tarnybos klaidas.

Pripažinti EIB atsakomybę ieškovės atžvilgiu, kiek tai susiję su sprendimo neteisėtumu ir EIB priskirtinomis tarnybos klaidomis.

Priteisti iš EIB fizinę, neturtinę ir turtinę žalą, kurią ieškovė patyrė dėl sprendimo neteisėtumo ir Bankui priskirtinų tarnybos klaidų, skaičiuojant kompensaciją su palūkanomis.

Dėl sprendimo neteisėtumo:

neturtinei žalai atlyginti: 20 000 eurų;

turtinei žalai, patirtai dėl atlyginimo netekimo, atlyginti: 113 100 eurų.

Dėl EIB priskirtinų tarnybos klaidų:

už EIB rūpestingumo ir apsaugos pareigų pažeidimą: 119 100 eurų;

už personalo nuostatų 42 straipsnio pažeidimą: 10 000 eurų.

Priteisti iš EIB bylinėjimosi išlaidas.

____________