Acțiune introdusă la 26 februarie 2008 - Bennet și alții/OAPI

(Cauza F-19/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Kelly-Marie Bennet (Mutxamel, Regatul Spaniei) și alții (reprezentant: G. Vandersanden, avocat)

Pârât: Oficiul de Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale)

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea anunțului privind concursurile generale OHIM/AD/02/07 și OHIM/AST/02/07 în măsura în care aceste anunțuri lipsesc reclamanții de orice șansă de a fi menționați pe lista de rezervă, cu toate că sunt obligați să participe în urma clauzei de reziliere inclusă în mod ilegal în acest scop în contractele lor cu durată determinată. Pe de altă parte, repararea prejudiciului moral suferit de reclamanți.

Concluziile reclamantei

Să se dispună anularea anunțului privind concursurile generale OHIM/AD/02/07 și OHIM/AST/02/07;

obligarea pârâtului la repararea prejudiciului moral suferit de reclamanți, evaluat în mod echitabil și sub rezerva unui minim de 25 000 de euro pentru fiecare reclamant;

obligarea Oficiul de Armonizare în cadrul Pieţei Interne la plata cheltuielilor de judecată.

____________