Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Nīderlande) iesniegusi 2020. gada 4. martā – VG/Minister van Buitenlandse Zaken

(Lieta C-121/20)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam

Pamatlietas puses

Prasītājs: VG

Atbildētājs: Minister van Buitenlandse Zaken

Prejudiciālais jautājums

Vai atbildē uz prejudiciālajiem jautājumiem, kas uzdoti lietās, kuras Tiesā reģistrētas ar lietas numuriem C-225/19 un C-226/19, kaut kas mainās, ja nav ticis norādīts vai tapis zināms, kura valsts Vīzu kodeksa 1 22. pantā paredzētās iepriekšējās apspriešanās procedūrā ir iebildusi pret vīzas izsniegšanu pieteicējam?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 810/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) (OV 2009, L 243, 1. lpp.).