Virkamiestuomioistuimen määräys 12.5.2011 – Stratakis v. komissio

(Asia F-37/10)1

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 246, 11.9.2010, s. 41.