Rikors ippreżentat fil-21 ta' Jannar 2009 - De Britto Patricio-Dias vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-4/09)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Jorge De Britto Patricio-Dias (Brussell, il-Belġju) (rappreżentant: L. Massaux, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunatijet Ewropej

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni ta' assenjazzjoni mill-ġdid tar-rikorrent għall-unità TRN.B.3

Talbiet tar-rikorrent

tannulla d-deċiżjonijiet tal-Awtorità tal-Ħatra tal-11 ta' April 2008 u tal-21 ta' Ottubru 2008;

tikkundanna lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għall-ispejjeż.

____________