Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. siječnja 2021. uputio Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid (Španjolska) – ZA, AZ, BX, CV, DU i ET/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(predmet C-25/21)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: ZA, AZ, BX, CV, DU y ET

Tuženik: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

Prethodna pitanja

Ako tužitelj dokaže da je njegov odnos iz ugovora o isključivoj opskrbi i korištenju zaštićenog imena (u sustavu komisijske prodaje ili izravne prodaje po referentnoj cijeni odnosno preprodajnoj cijeni s popustom) s društvom REPSOL obuhvaćen teritorijalnim i vremenskim područjem koje je analiziralo nacionalno tijelo nadležno za tržišno natjecanje, treba li smatrati da je na ugovorni odnos utjecala odluka Tribunala de Defensa de la Competencia (Sud za zaštitu tržišnog natjecanja, Španjolska) od 11. srpnja 2001. (predmet 490/00 REPSOL) i/ili odluka Comisión Nacional de la Competencia (Državno vijeće za tržišno natjecanje, Španjolska) od 30. srpnja 2009. (predmet 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), s obzirom na to da su na temelju tih odluka ispunjeni zahtjevi iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 1/20031 u pogledu tereta dokazivanja povrede?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje i da se u predmetnom slučaju utvrdi da na ugovorni odnos utječe odluka Tribunala de Defensa de la Competencia (Sud za zaštitu tržišnog natjecanja) od 11. srpnja 2001. (predmet 490/00 REPSOL) i/ili odluka Državnog vijeća za tržišno natjecanje od 30. srpnja 2009. (predmet 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), treba li neizbježna posljedica biti proglašenje ništavosti sporazuma u skladu s člankom 101. stavkom 2. UFEU-a?

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (SL 2003., L 1., str 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 165. i ispravak SL 2016., L 173, str. 108.)