15. septembril 2008 esitatud hagi -Vicente Carbajosa jt versus komisjon

(Kohtuasi F-77/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Isabel Vicente Carbajosa jt (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Komisjoni otsuse piirduda konkursiteadaannete EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 avaldamisega kolmes keeles ning nende konkursiteadaannete õigusvastasus ja seetõttu nõue tühistada Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) üksikotsused mitte lubada hagejaid selle konkursi katsetele.

Hageja nõuded

Tuvastada komisjoni otsuse piirduda konkursiteadaannete EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 avaldamisega kolmes keeles ning nende konkursiteadaannete õigusvastasus;

tühistada Euroopa Personalivaliku Ameti otsused mitte lubada hagejaid konkursside EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 katsetele;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________