Жалба, подадена на 31 май 2010 г. - Vakalis/Комисия

(Дело F-38/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Ioannis Vakalis (Luvinate, Италия) (представител: S. Pappas, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Службата за управление и плащане по индивидуални права, с което се определят пенсионните права на жалбоподателя в рамките на прехвърлянето им към пенсионната схема на Съюза.

Искания на жалбоподателя

да се установи, че Решение № 60/2004 на Комисията от 28 април 2004 г. е опорочено от незаконосъобразност,

да се отмени Решение PMO-4/TP D(2009)/434514716,

да се отмени решението, с което се отхвърля жалбата,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________