2009 m. rugsėjo 10 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Behmer prieš Europos Parlamentą

(Byla F-16/08)1

(Pareigūnai - Nuopelnų balų skyrimo procedūra Europos Parlamente - Pareigos motyvuoti pažeidimas - Motyvacijos pateikimas vykstant teismo procesui)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Joachim Behmer (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas C. Burgos ir R. Ignătescu

Dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą skirti ieškovui du nuopelnų balus už 2004 ir 2006 metus.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Nereikia priimti sprendimo dėl ieškinio, kiek jis susijęs su 2007 m. birželio 4 d. Europos Parlamento sprendimu dėl dviejų nuopelnų balų skyrimo J. Behmer už 2004 metus.

Panaikinti 2007 m. birželio 26 d. Europos Parlamento sprendimą dėl dviejų nuopelnų balų skyrimo už 2006 metus.

Europos Parlamentas padengia savo ir pusę J. Behmer patirtų bylinėjimosi išlaidų.

J. Behmer padengia pusę jo paties patirtų bylinėjimosi išlaidų

____________

1 - OL C 116, 2008 5 9, p. 32.