Avaliku Teenistuse Kohtu 1. veebruari 2012. aasta otsus – Bancale ja Buccheri versus komisjon

(kohtuasi F-123/11)1

(Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Sisekonkursid – Konkursile lubamise tingimused – Pärast diplomi omandamist saadud töökogemus – Diplom – Enne diplomi omandamist saadud kutsekvalifikatsioon – Võrdväärsus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Giovanni Bancale (Waterloo, Belgia) ja Roberto Buccheri (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Eggers ja P. Pecho, hiljem B. Eggers)

Ese

Nõue tühistada konkursside COM/INT/OLAF/09/AD8 ja COM/INT/OLAF/09/AD10 komisjoni otsused mitte lubada hagejatel konkursil osaleda.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja G. Bancalelt ja R. Buccherilt.

____________

1     ELT C 30, 29.1.2011, lk 67.