Hogere voorziening ingesteld op 23 november 2020 door Arkadiusz Kaminski tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 23 september 2020 in zaak T-677/19, Polfarmex/EUIPO - Kaminski

(Zaak C-626/20 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirant: Arkadiusz Kaminski (vertegenwoordigers: E. Pijewska, M. Mazurek, W. Trybowski, radcowie prawni)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, Polfarmex S.A.

Bij beschikking van 28 januari 2021 heeft het Hof van Justitie (Kamer voor toelating van hogere voorzieningen) geoordeeld dat de hogere voorziening niet wordt toegelaten en dat Arkadiusz Kaminski zijn eigen kosten moet dragen.

____________