Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 26. juunil 2019 – Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier versus Société Fromagère du Livradois SAS

(kohtuasi C-490/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier

Vastustaja: Société Fromagère du Livradois SAS

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määruse nr 510/20061 artikli 13 lõiget 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määruse nr 1151/20122 artikli 13 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et need keelavad üksnes registreeritud nimetuse kasutamist kolmanda isiku poolt, või tuleb neid tõlgendada nii, et need keelavad päritolunimetusega kaitstud toote kujunduse, iseäranis seda iseloomustava kuju või välimuse jäljendamist, mis võib tarbijat eksitada toote tegeliku päritolu osas, isegi kui registreeritud nimetust ei ole kasutatud?

____________

1 Nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (ELT 2006, L 93, lk 12).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT 2012, L 343, lk 1).