Valitus, jonka Production Christian Gallimard on tehnyt 2.3.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-863/19, Production Christian Gallimard v. EUIPO - Éditions Gallimard, 16.12.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-143/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Production Christian Gallimard (edustaja: L. Dreyfuss-Bechmann, avocate)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto ja Éditions Gallimard la nouvelle revue française éditions de la nouvelle revue française SA

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on todennut 5.5.2021 antamallaan määräyksellä, ettei valituslupaa myönnetä ja että Production Christian Gallimardin on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________