Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 16. září 2011 – Van Arum v. Parlament

(Věc F-138/07)1

Jednací jazyk: nizozemština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 92, 12.4.2008, s. 48.