Tožba, vložena 17. julija 2007 - Birkhoff proti Komisiji

(Zadeva F-76/07)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Nemčija) (Zastopnik: K. Hösgen, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Naj se za nično razglasi odločba Organa, pristojnega za imenovanja z dne 18. aprila 2007 glede pritožbe tožeče stranke (št. R/16/07),

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Vzdrževana hči tožeče stranke, upokojenega uradnika Evropske komisije, zaradi paraplegije potrebuje invalidski voziček. Po navedbah tožeče stranke se je ta zaradi obrabe polomil in se ga ne da več uporabljati. Tožeča stranka je zaprosila, da Komisija prevzame stroške za nov invalidski voziček, vendar pa je ta to odklonila.

Tožeča stranka očita kršitev njenih pravic, sklicujoč se na člen 72 in 110 Kadrovskih predpisov Evropskih skupnosti v povezavi z oddelkom XII(F)(4) Priloge I k Pravilniku o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti.

____________