Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Tšehhi Vabariik) 19. veebruaril 2021 – RegioJet a. s. versus České dráhy a.s.

(kohtuasi C-104/21)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus/asutus

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Põhikohtuasja pooled

Taotluse esitaja: RegioJet a. s.

Vastustaja: České dráhy a.s.

Eelotsuse küsimused

Kas andmekandjad, mis sisaldavad reisijatele mõeldud paberkujul teavet ja mis asuvad raudteejaama territooriumil, on teenindusrajatised direktiivi 2012/341 artikli 3 punkti 11 tähenduses?

Kas direktiiv 2012/34 on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 288 kohaselt siduv České dráhy a. s-i kui riigi suhtes laiemas tähenduses? Kas eraõiguslikud isikud võivad České dráhy a. s.-i puhul tugineda liikmesriigi õigusesse ebaõigesti üle võetud või üle võtmata jäetud direktiivi vahetule õigusmõjule?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiiv 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (ELT 2012, L 343, lk 32).