A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. szeptember 20-i ítélete - Van Soest kontra Bizottság

(F-117/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Felvétel - Versenyvizsga - A vizsgára bocsátás feltételei - Előírt oklevél - A felsőfokú tanulmányok folytatására jogosító, középfokú végzettségről szóló oklevél fogalma - A versenyvizsga-bizottság határozatai - A kinevezésre jogosult hatóság által gyakorolt felülvizsgálat jellege)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Barry Van Soest (Etterbeek, Belgium) (képviselő: S. Pappas ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, amelyben megszüntette a versenyvizsgát sikeresen teljesítő és tartaléklistán szereplő felperes felvételére vonatkozó eljárást amiatt, hogy nem rendelkezik felsőfokú tanulmányok folytatására jogosító, középfokú végzettségről szóló oklevéllel.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a B. Van Soest részéről felmerült költségeket.

____________

1 - HL C 30., 2011.1.29., 66. o.