Talan väckt den 4 april 2011 - ZZ mot Europol

(Mål F-34/11)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten D. Dane)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att placera sökanden i lönegrad AST 5.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 19 december 2010 genom vilket svaranden meddelade sökanden att uppvärderingen av sökandens tjänst till lönegrad AST 5 skulle bestå, och

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna.

____________