Talan väckt den 10 januari 2012 – ZZ mot Frontex

(Mål F-5/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Frontex

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av Frontex beslut att ålägga sökanden en påföljd och beslutet att säga upp sökanden.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 24 maj 2011 om uppsägning av sökanden,

ogiltigförklara beslutet av den 16 april 2011 om att ålägga sökanden en påföljd, och

förplikta Frontex att ersätta rättegångskostnaderna.