Beroep ingesteld op 28 november 2011 – ZZ / Commissie

(Zaak F-125/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om de verzoekende partij niet toe te laten tot de beoordelingstoetsen van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/111/10

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit waarbij is geweigerd om verzoekster toe te laten tot de beoordelingstoetsen van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/111/10 – Secretaressen in de rang AST 1 nietig verklaren;

verzoekster opnieuw op te nemen in de bij dat vergelijkend onderzoek opgestarte aanwervingsprocedure, zo nodig door nieuwe beoordelingstoetsen te organiseren;

in elk geval, EPSO vragen om overlegging van de in zijn bezit zijnde informatie over de resultaten die alle kandidaten voor de toetsen d) en c) hebben behaald;

subsidiair, indien het primaire verzoek niet wordt ingewilligd, quod non, haar een bedrag te betalen dat voorlopig en ex aequo et bono op 50 000 EUR wordt vastgesteld;

in elk geval, haar ter vergoeding van de immateriële schade een bedrag te betalen dat voorlopig en ex aequo et bono op 50 000 EUR wordt vastgesteld.