Sklep predsednika Sodišče za uslužbence z dne 22. novembra 2006 - Larsen proti Komisiji

(Zadeva F-11/06)1

Jezik postopka: francoščina

Po sporazumni rešitvi spora je predsednik prvega senata odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 74, 25.3.2006, str. 36.