Tožba, vložena 1. avgusta 2011 - ZZ proti Svetu

(Zadeva F-77/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, ki je bila sprejeta zaradi izvršitve sodbe F-53/08 in s katero je bila zavrnjena prijava tožeče stranke za napredovanje v naziv AST 7 v napredovalnem obdobju 2007 ter odškodninski zahtevek za škodo, ki naj bi jo utrpela tožeča stranka.

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 1. oktobra 2010 generalnega direktorja DGA za kadrovske zadeve in administracijo Sveta Evropske unije, ki je bila sprejeta zaradi izvršitve sodbe z dne 5. maja 2010 v zadevi F-53/08 in s katero je bila zavrnjena prijava tožeče stranke za napredovanje v naziv AST 7 v napredovalnem obdobju 2007, naj se razglasi za nično;

Svetu naj se naloži, da tožeči stranki plača odškodnino za utrpljeno nepremoženjsko in premoženjsko škodo;

Svetu naj se naloži plačilo odškodnine, skupaj z zamudnimi ter poravnalnimi obrestmi po obrestni meri 6,75% za pretrpljeno nepremoženjsko in premoženjsko škodo;

Svetu naj se naloži plačilo stroškov.

____________