4. märtsil 2014 esitatud hagi – ZZ versus parlament

(kohtuasi F-17/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M. Casado García-Hirschfeld)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus mitte anda hagejale 2012. aasta edutamise eest kolme teenetepunkti.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 3. juuli 2013. aasta otsus 2012. aasta teenetepunktide kohta;

tühistada vajaduse korral 6.detsembri 2013.aasta otsus kaebuse rahuldamata jätmise kohta;

mõista kõik kohtukulud välja kostjalt.