Cerere de decizie preliminară introdusă de Supremo Tribunal de Justiça (Portugalia) la 31 decembrie 2020 – RTL Television GmbH/Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

(Cauza C-716/20)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Supremo Tribunal de Justiça

Părțile din procedura principală

Reclamantă: RTL Television GmbH

Pârâte: Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

Întrebările preliminare

Noțiunea de „retransmisie prin cablu”, prevăzută la articolul 1 alineatul (3) din Directiva 93/83/CEE1 a Consiliului din 27 septembrie 1993, trebuie interpretată în sensul că include, pe lângă retransmiterea simultană de către un organism de radiodifuziune a unei emisiuni a unui alt organism de radiodifuziune, retransmisia către public, în mod simultan și integral prin cablu, a unei transmisii inițiale de emisiuni de televiziune sau de radio destinate captării de către public (independent de aspectul dacă organismul care efectuează această retransmisie către public este sau nu organism de radiodifuziune)?

Retransmiterea simultană a emisiunilor unui canal de televiziune difuzate prin satelit, prin intermediul diverselor televizoare instalate în camerele de hotel, prin cablu coaxial, constituie o retransmisie a acestor emisiuni, inclusă în noțiunea prevăzută la articolul 1 alineatul (3) din Directiva 93/83/CEE a Consiliului din 27 septembrie 1993?

____________

1 Directiva 93/83/CEE a Consiliului din 27 septembrie 1993 privind coordonarea anumitor norme referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe aplicabile difuzării de programe prin satelit și retransmisiei prin cablu (JO 1993, L 248, p. 15, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 134).