Kanne 16.8.2006 - Dethomas v. komissio

(Asia F-93/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bruno Dethomas (Rabat, Marokko) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

komission 11.1.2006 tekemä päätös, jossa kantaja nimitettiin Euroopan yhteisöjen koeajalla olevaksi virkamieheksi komission ulkosuhteiden pääosastossa Marokon lähetystön päällikkönä, on kumottava siltä osin kuin siinä määritettiin kantaja palkkaluokan A*14 toiseen palkkatasoon

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Palkkaluokan A*14 kahdeksanteen palkkatasoon määritettynä väliaikaisena toimihenkilönä ollessaan kantaja haki virkaa, josta oli ilmoitettu avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa COM/229/04 komission Marokon lähetystön johtajan viran täyttämiseksi1. Hänen valintansa jälkeen hänet nimitettiin koeajalla olevaksi virkamieheksi ja määritettiin palkkaluokan A*14 toiseen palkkatasoon.

Kanteessaan kantaja väittää, että koska hänet nimitettiin virkamieheksi samassa palkkaluokassa ja välittömästi sen ajanjakson jälkeen, jonka hän palveli väliaikaisena toimihenkilönä, komission olisi pitänyt määrittää hänet palkkaluokan A*14 kahdeksanteen palkkatasoon henkilöstösääntöjen 32 artiklan 3 kohdan nojalla. Koska komissio epäsi häneltä mainitussa säännöksessä taatun edun, se on tehnyt ilmeisen oikeudellisia seikkoja koskevan virheen.

____________

1 - EUVL C 246 A, 5.10.2004, s. 1.