Sodba Splošnega sodišča z dne 7. novembra 2019 – ADDE/Parlament

(Zadeva T-48/17)1

(Pravo institucij – Evropski parlament – Sklep, s katerim so bili nekateri odhodki politične stranke za nepovratna sredstva iz naslova proračunskega leta 2015 razglašeni za neupravičene – Sklep, s katerim so bila odobrena nepovratna sredstva iz naslova proračunskega leta 2017 in s katerim sta določena predhodno financiranje v višini 33 % najvišjega zneska nepovratnih sredstev in obveznost predložitve bančne garancije za predhodno financiranje – Obveznost nepristranskosti – Pravica do obrambe – Finančna uredba – Pravila uporabe finančne uredbe – Uredba (ES) št. 2004/2003 – Sorazmernost – Enako obravnavanje)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ADDE) (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva L. Defalque in L. Ruessmann, nato M. Modrikanen, in nazadnje Y. Rimokh, avocats)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: C. Burgos in S. Alves, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti, prvič, sklepa Parlamenta z dne 21. novembra 2016, s katerim so bili nekateri odhodki politične stranke za nepovratna sredstva iz naslova proračunskega leta 2015 razglašeni za neupravičene in, drugič, sklepa Parlamenta FINS-2017 13 z dne 12. decembra 2016, s katerim so bila tožeči stranki odobrena nepovratna sredstva iz naslova proračunskega leta 2017, ker ta sklep omejuje predhodno financiranje na 33 % najvišjega zneska nepovratnih sredstev ob predložitvi bančne garancije.

Izrek

Sklep Parlamenta z dne 21. novembra 2016, s katerim so bili nekateri odhodki politične stranke za nepovratna sredstva iz naslova proračunskega leta 2015 razglašeni za neupravičene, se razglasi za ničen.

Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Parlamenta FINS-2017-13 z dne 12. decembra 2016 v zvezi z dodelitvijo nepovratnih sredstev tožeči stranki iz naslova proračunskega leta 2017 se zavrne.

Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL in Evropski parlament nosita vsak svoje stroške, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.

____________

1 UL C 78, 13.3.2017.